Hva gjør musikk?

I mitt liv er musikk alltid der, hver dag, så lenge jeg er våken. Musikk når vi beveger oss rundt i livene våre. Vi fester og chiller med musikk. Vi ler og gråter til musikk. Ikke all musikk er full av meninger, men all musikk gir mening. Den får oss til å se livet på nye måter, får oss til å endre humør, gir oss håp i de dypeste daler, gir oss kampvilje og mot i møte med urettferdighet og råskap. Eller bare en følelse. Den kan lindre, den kan dyrke sinne, den kan plante spirer som inspirerer oss til å gjøre ting, lære ting, flytte ting, våge ting vi kanskje ikke ellers hadde. Jeg veit ikke hvor jeg hadde vært i livet mitt uten musikk, andres musikk mye mer enn min egen. Den har løfta meg så mange ganger, gitt meg retning så mange ganger, hjulpet meg finne tilbake til meg selv når jeg har vært på villspor.

Om jeg selv ikke hadde lagd musikk hadde jeg likevell vært like avhengig av andres for å gi livet innhold, gi livet noe å fylle seg med. Men som musiker har jeg vært heldig nok til å se den musikken jeg lager bety noe for andre, se den gripe inn i folks liv. Gitt noen følelser av håp. Styrket noens tro på seg selv. Reddet noens liv. Å vite sånne ting betyr mer for meg enn all verdens annerkjennelse.

Vi sier på norsk at man slipper en låt. Det er riktig på flere måter. Når en låt kommer ut blir den alles. Man slipper den løs. Og når den flytter hjemmefra drar den steder den sjelden ringer hjem og forteller om.

Så blir musikken lydboka til hverdag, kamp og kjærlighet. Hvor den har vært? Jo det er det bare den sjæl som vet.